MISLI ODRŽIVO,
DJELUJ ODRŽIVO
Slider

ODRŽIVI GRADOVI I ZAJEDNICE

Nužno je učiniti gradove i naselja inkluzivnim, sigurnim, izdržljivim i održivim

Gradovi su rasadište ideja, središta trgovine, kulture, znanosti, proizvodnje,
društvenog razvoja i još mnogo toga. Međutim, postoje mnogi izazovi
održivosti i razvoju gradova kako bi i dalje omogućili stvaranje novih
radnih mjesta i prosperitet, ne opterećujući zemljište i resurse. Zajednički
urbani izazovi uključuju zagušenje prometom, nedostatak sredstava za
pružanje osnovnih usluga, nedostatak adekvatnog stanovanja i probleme s
infrastrukturom. Oni se mogu prevladati poboljšanjem korištenja resursa i
smanjenjem zagađenja i siromaštva. Do kraja 2030. želi se svima osigurati
pristup adekvatnom, sigurnom i jeftinom stanovanju i osnovnim uslugama te
pristupačnom i poboljšanom javnom prijevozu, vodeći računa o potrebama
ranjivih skupina, žena, djece, osoba s invaliditetom i starijih.


U svim zemljama treba unaprijediti kapacitete za participativno, integrirano
i održivo planiranje i upravljanje naseljima, vodeći računa o učinkovitosti,
ublažavanju klimatskih promjena te otpornosti na elementarne nepogode.
Prepoznata je potreba zaštite kulturne i prirodne baštine; omogućavanje
pristupa zelenim i javnim površinama i dr. Treba smanjiti negativan utjecaj
gradova na okoliš, s posebnom pažnjom na kvalitetu zraka i gospodarenje
otpadom.
Nadalje, treba podržati pozitivne ekonomske, socijalne i okolišne veze
između urbanih, peri-urbanih i ruralnih područja.

Komentiraj