MISLI ODRŽIVO,
DJELUJ ODRŽIVO
Slider

O CENTRU

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu osnovan je 27. studenog 2006. godine u Osijeku s ciljem zaštite djece i mladih na internetu. Trenutno Centar postoji više od 10 godina te se njegovo područje djelovanja znatno proširilo. Svrha osnivanja Centra je promicanje, razvoj i unapređenje prava djece i mladih; prevencija zlostavljanja djece i mladih u svim oblicima; prevencija nestanaka i bjegova djece, podrška u slučajevima nestanka djece, smještaj i skrb o djeci i mladima bez adekvatne skrbi, podrška djeci i mladima s problemima u ponašanju, podrška djeci bez pratnje, djeci azilantima i djeci migrantima. Glavno područje djelovanja Centra je pružanje socijalnih usluga.

Tijekom deset godina postojanja Centar je uspio napraviti mnoštvo iskoraka na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini i razini Europske unije. Kroz uspješno provedene projekte Centra vezane za pružanje socijalnih usluga, Centar je okupio i razvio mrežu stručnjaka za provođenje projekata i pružanje socijalnih usluga. Organizacijom odgovornosti i obveza pojedinaca te nadzorom istih od strane upravljačkih organa Udruge, Centar je oformio uspješan upravljački menadžment. Uspješno upravljanje projektima i socijalnim uslugama Centar dokazuje kroz slanje finalnih izvještaja nadležnim tijelima koje financiraju projekte, neovisnim evaluacijskim izvještajima te godišnjim narativnim i financijskim izvještajima o radu Centra koji su dostupni na mrežnim stranicama.

Glavna područja rada Centra mogu se podijeliti u četiri glavne kategorije: 1) Poludnevni boravak za djecu i mlade s problemima u ponašanju, 2) Centar za sigurniji internet, 3) Nestala djeca, trgovina djecom, djeca bez pratnje i djeca azilanti te 4) Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj. U proteklom razdoblju Centar je uspješno proveo niz projekata u okviru navedenih područja djelovanja, usavršio znanja i vještine stručnih djelatnika za kvalitetniji i sveobuhvatniji rad s djecom i mladima u riziku i time utvrdio svoju ulogu u razvoju i implementaciji programa i aktivnosti od posebnog interesa za lokalnu zajednicu.

Više o Centru za nestalu i zlostavljanu djecu pogledajte na www.cnzd.org